CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI THÁNG 10 NĂM 2015
CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI THÁNG 10

Giá đã bao gồm phí sân cỏ và phí caddy. Áp dụng cho khách không phải Hội viên 
Cập nhật : 15-05-2016