Ba đóa hồng Việt Nam trên sân golf
Để Quý hội viên và Quý khách có những cuộc chơi golf hoàn hảo hơn cũng là giúp cho Ban điều hành sân golf Tam Đảo chủ động hơn trong việc sắp xếp giờ chơi golf, Ban điều hành sân golf Tam Đảo (Ban điều hành) xin gửi tới Quý vị “Quy định về đặt chỗ chơi golf ” (Bao gồm cả đặt chỗ chơi golf và đặt Caddie). Tất cả các yêu cầu đặt chỗ chơi golf tại sân golf Tam Đảo của Quý vị phải thông qua Bộ phận đặt chỗ...
Cập nhật : 15-05-2016